POS 365

 • NH00550
 • - Phần mềm máy bán hàng
 • - Giải pháp tự order
 • - Tính tiền giờ sử dụng dịch vụ
 • - Quản lý kho
 • - Quản lý doanh thu
 • - Quản lý từ xa
 • - Quản lý khách hàng
 • - Phần mềm POS365

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong thị trường kinh doanh bán lẻ, POS365 hiểu rõ nhất những gì bạn cần để quản lý công việc kinh doanh tốt hơn. Phần mềm của chúng tôi luôn là tiết kiệm nhất, thiết bị của chúng tôi luôn chính hãng, mọi sự hỗ trợ đến từ 365 luôn là miễn phí và mãi mãi như vậy.

 • - Phần mềm máy bán hàng
 • - Giải pháp tự order
 • - Tính tiền giờ sử dụng dịch vụ
 • - Quản lý kho
 • - Quản lý doanh thu
 • - Quản lý từ xa
 • - Quản lý khách hàng
 • - Phần mềm POS365

 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông THT Phú Thọ
Liên hệ:
HOTLINE: 0210-625 2323, 0896 363 383
Địa chỉ: Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
Web: http://thtphutho.com , http://webphutho.com.vn/

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong thị trường kinh doanh bán lẻ, POS365 hiểu rõ nhất những gì bạn cần để quản lý công việc kinh doanh tốt hơn. Phần mềm của chúng tôi luôn là tiết kiệm nhất, thiết bị của chúng tôi luôn chính hãng, mọi sự hỗ trợ đến từ 365 luôn là miễn phí và mãi mãi như vậy.

 • - Phần mềm máy bán hàng
 • - Giải pháp tự order
 • - Tính tiền giờ sử dụng dịch vụ
 • - Quản lý kho
 • - Quản lý doanh thu
 • - Quản lý từ xa
 • - Quản lý khách hàng
 • - Phần mềm POS365

 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông THT Phú Thọ
Liên hệ:
- Phản ánh chất lượng dịch vụ : 0961 530 247
- Yêu cầu dịch vụ, sản phẩm : 0942 850 970
- Yêu cầu kỹ thuật: 0961 014 236
HOTLINE: 0210-625 2323, 0942 850 970
Địa chỉ: Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
Web: http://thtphutho.com , http://webphutho.com.vn/

Công ty CP CNTT và truyền thông THT Phú Thọ

HOTLINE: 0210 625 2323/ 0896 363 383

Địa chỉ: Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
Web: http://thtphutho.com/

Bình luận

 Tags: pos365 ,